Debata w Sejmie „Projekt implementacji waluty równoległej/lokalnej w jednostkach samorządowych na przykładzie Powiatu Otwockiego”

Debata „Projekt implementacji waluty równoległej/lokalnej w jednostkach samorządowych na przykładzie Powiatu Otwockiego” odbyła się w gmachu Sejmie RP w dniu 5 grudnia 2016 r.
Organizatorem konferencji była Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Radny Miasta Otwock Marek Leśkiewicz, Warszawska Szkoła Wyższa w Otwocku, Fundacja Jesteśmy Zmianą, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Współorganizatorem debaty była Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którą reprezentował przewodniczący Andrzejem Maciejewski.

Debatę otworzył przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski.
Całość poprowadził Radny Miasta Otwocka i Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwojowy Innowacyjny Otwock Marek Leśkiewicz, który jest inicjatorem wdrożenia waluty lokalnej w powiecie otwockim.