Debata dla Seniorów

W dniu 19 czerwca br odbyła się długo wyczekiwana debata na temat otwockich Seniorów.

Apeluje do Prezydenta i radnych Rady Miasta Otwocka o wysłuchanie się w głos otwockich Seniorów, którzy jasno i precyzyjnie żądają zrealizowania w pierwszej kolejności:

1) uchwalenia przez Radę Miasta Otwocka – Otwockiej Rady Senioralnej

2) przeanalizowania i dokonania wyboru obiektów nadających się do remontu pod Dzienny Dom Seniora na terenie kilku dzielnic Otwocka

3) zabezpieczenia w każdym budżecie Miasta Otwocka środków finansowych na:

a) bilety do teatru i kina otwockiego
b) dzień Seniora Otwockiego – impreza zintegrowana
c) szkolenia i edukację Seniorów otwockich
d) opiekę medyczną
e) dzień integracji pokoleniowej z Seniorem otwockim
f) pokrycia kosztów przejazdu 20 wycieczek autokarowych jednodniowych w ciągu roku kalendarzowego.
g) zabudowania wolnych placów na terenie osiedli mieszkaniowych tzw. placem Seniora ( ławeczki, nasadzenie kwiatów i zintegrowany stół do gry np. w szachy lub warcaby)
h) zagospodarowania rzeki Świder wg przedstawionej propozycji przez radnego Marka Leskiewicza, czyli 5 punktów turystycznych połączonych Parkiem Linowym.

Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję za przybycie.
Marek Leskiewicz
Radny Miasta Otwocka

Debata dla Seniorów
Fot. ŚWIECZAK
Debata dla Seniorów
Fot. ŚWIECZAK