Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – podziękowania za liczne inicjatywy społeczne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – podziękowania za liczne inicjatywy społeczne