Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Dariusz Prokopowicz

Wiceprezes/Skarbnik – Marek Leśkiewicz

Wiceprezes/Sekretarz – Barbara Zwierz