Wspieraj nas

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe w celu realizacji programu

„Pomagam sąsiadowi – nie jestem obojętny” poprzez dedykowana pomoc w formie wpłacenia na poniższe konto bankowe symbolicznej kwoty za tzw. „filiżankę kawy” koniecznie podając jeden z poniższych tytułów wpłat. Dzięki temu pieniądze będą przeznaczone na konkretne działania na rzecz potrzebujących mieszkańców Otwocka.

  1. Darowizna Pogorzelcy (wspieranie osób, którym spaliło się mieszkanie lub dom na terenie Otwocka)
  2. Darowizna Senior (wspieranie samotnych Seniorów otwockich, którym brakuje na jedzenie, wykup leków, opłaty za energie elektryczną czy gazową. Pieniądze nie będą wydatkowane na opłatę czynszu ze względu na istniejące dodatki mieszkaniowe)
  3. Darowizna Debata (wspieranie Stowarzyszenia w realizacji prowadzonych debat)
  4. Darowizna Rodzina (wspieranie samotnie wychowujących rodziców wg indywidualnych ustalonych potrzeb)
  5. Darowizna Talent (wspieranie uzdolnionych otwocczan, którzy wykazują zaangażowanie i pasje rozwoju swojego projektu – start-up, talentu)
  6. Darowizna Tradycja (wspieranie powstania plutonu historycznego żołnierzy Niezłomnych – stan obecny dwóch żołnierzy z pełnym wyposażeniem i umundurowaniem )
  7. Darowizna Pielgrzym (wspieranie niezamożnych otwocczan, którzy zasługują w ocenie swojej grupy społecznej na wyjazd jednodniowy lub kilkudniowy

 

Szanowni Państwo to Państwo wybieracie osoby, którym chcecie pomóc pozostając anonimowym darczyńcom, który będzie mógł mieć wgląd w rozliczenie dedykowanej pomocy osobie wskazanej przez Siebie.

 Celem realizacji tego programu jest powrót do wzajemnego szacunku i promowanie życzliwości sąsiedzkiej.

Jesteśmy otwarcie jako Stowarzyszenie na każdą konstruktywną pomoc – dziękujemy za każdą pomoc materialną i niematerialną.

 Bądźmy dla Siebie wzajemnie każdego dnia życzliwi i dobrzy jak chleb powszedni.

 

Stowarzyszenie Zwykłe Rozwojowy Innowacyjny Otwock,
05-400 Otwock,
ul. Karczewska 57 lok. 8,
NIP 532 -207-63-65,
REGON 369734302,
konto bankowe 60 1600 1462 1818 6326 3000 0001