Wnioski radnego miasta Otwocka

a. infrastruktura drogowa
b. kultura
c. historia i patriotyzm
d. budownictwo mieszkaniowe
e. Unia Europejska
f. sport i turystyka
g. opieka społeczna
h. przedsiębiorczość i innowacyjność
i. prawo lokalne
j. opieka medyczna
k. polityka i gospodarka senioralna
l. edukacja i szkolnictwo