11. Polityka i gospodarka senioralna

Z inicjatywy Radnego Marka Leśkiewicza podpisane porozumienie pomiędzy miastem Otwock, a Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Partnerstwo z miastem Otwock