Wniosek o dotację zagospodarowanie wód opadowych do NFOŚiGW

Wniosek złożenie do NFOŚiGW wniosku o dotację zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach miejskich ze środków poddziałania 2.1.5. POIiS 2014-2020
Wniosek złożony w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Odpowiedź od Prezydenta

Odpowiedź od Prezydenta