Pozytywna opinia Starosty w sprawie nazwy skwerów

Pozytywna opinia Starosty w sprawie nazwy skwerów