Marek Leśkiewicz inicjuje wspólne porozumienie na rzecz rozwoju miasta

Marek Leśkiewicz inicjuje wspólne porozumienie na rzecz rozwoju miasta