Ograniczenie czasu obrad sesji Rady

Ograniczenie czasu obrad sesji Rady