Propozycja wspólnego opracowania projektu budżetu z udziałem Prezydenta Miasta

Propozycja wspólnego opracowania projektu budżetu z udziałem Prezydenta Miasta