Wybudowanie drogi dojazdowej do węzła komunikacyjnego -S17

Wybudowanie drogi dojazdowej do węzła komunikacyjnego -S17